Odwyk alkoholowy

Odwyk alkoholowy to bardzo trudny okres w życiu alkoholika, który jednak musi go przejść, aby uwolnić się od nałogu. Jest to często jedyna skuteczna metoda, aby pozbyć się uzależnienia. Najważniejszym elementem w całym procesie odwyku alkoholowego jest własna mobilizacja osoby uzależnionej, chęć zmian i nazywanie problemu po imieniu. Nie jest to łatwe – często uzależnienie to powód do wstydu, jednak w obliczu konsekwencji jakie może przynieść ważniejsze jest, aby porzucić własny wstyd i szukać pomocy. Odwyk alkoholowy najczęściej odbywa się w ośrodku zamkniętym, gdzie też przynosi najlepsze efekty. Osoba, która przebywa na stacjonarnej terapii jest w dużym stopniu odcięta od dotychczasowego życia, ale dzięki temu może otrzymać pełne wsparcie, zarówno medyczne jak i psychologiczne. Podczas odwyku bardzo ważne jest, aby poznać wszelkie mechanizmy, jakie rządzą uzależnieniem. Bardzo ważne jest również zrozumienie problemu przez samego alkoholika i rzeczywista chęć zmiany. Pierwszym etapem odwyku alkoholowego jest detoks – to najgorszy moment, który wywołuje szereg bardzo nieprzyjemnych objawów. Następnie stosuje się terapię indywidualną i grupową, która daje czas na lepsze poznanie, zrozumienie i walkę z problemem. Następnie należy dalej uczęszczać na terapię wsparcia także po wyjściu z ośrodka. Do ośrodka leczenia uzależnień może zgłosić się każda osoba, która czuje, że straciła kontrolę nad swoim życiem. Pomocy można szukać już u lekarza pierwszego kontaktu, który wskaże poradnię leczenia uzależnień z której można otrzymać skierowanie do ośrodka w ramach NFZ. Na przyjęcie oczekiwać można bardzo długo ze względu na dużą ilość zgłaszających się chętnych. W przypadku prywatnych ośrodków nie są wymagane dokumenty, a przyjęcie zależy jedynie od liczby dostępnych miejsc.

Ile trwa odwyk alkoholowy?

Uznaje się, że osoba, która jest alkoholikiem pozostaje ze swoim nałogiem do końca życia. Także po leczeniu odczuwa ona pokusy i musi ciągle się pilnować, aby nie wrócić do destrukcyjnych zachowań. Terapia wszelkich uzależnień to długotrwały proces. Odwyk alkoholowy trwa zazwyczaj kilka tygodni. Po tym czasie pacjent nie może być pozostawiony sam sobie i zalecane jest kontynuowanie terapii, które może trwać nawet kilka lat. Bardzo ważna jest w tym czasie odpowiednia motywacja, wsparcie rodziny, unikanie wyzwalaczy i ciągła samokontrola. Ważne, aby odwyk odbywał się w sprzyjających warunkach. Do naszego ośrodka mogą zgłaszać się osoby z Podhala, Zakopanego, Rabki Zdroju i całej Polski.

Przymusowy odwyk alkoholowy: kiedy można go zastosować

Przymusowy odwyk alkoholowy jest w Polsce możliwy na podstawie orzeczenia sądu. Sąd może orzec przymusowe leczenie, jeśli alkoholik zagraża sobie i swojemu otoczeniu. Przymusowo na odwyk można skierować zarówno małoletniego, jak i osobę dorosłą. Kolejną okolicznością, kiedy można orzec przymusowy odwyk alkoholowy, są przypadki uchylania się od pracy przez osobę uzależnioną lub zakłócanie ładu społecznego. Kierowaniem na przymusowy odwyk alkoholowy zajmują się także komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych funkcjonujące w gminach, które w przypadku rozpoznania problemu, i kiedy uzależniony nie chce skorzystać ze skierowania do specjalistycznej poradni, mogą skierować wniosek do sądu, który wyda wyrok o obowiązkowym leczeniu.